REHBERLİK

REHBERLİK

Okulumuzun rehberlik servisi olarak çalışmalarımızdaki amacımız;5. Sınıftan Üniversite'ye kadar eğitim öğretim faaliyetlerinin bir uzantısı olarak öğrencimizi yaş dönemi özellikleri de dikkate alınarak tanımak, karşılaştığı güçlükleri soruna dönüşmeden çözümcül bakış açısı geliştirmesini sağlamak, her öğrencinin bireysel farklılıkları olduğu kabul edilerek, zihinsel, bedensel, sosyal ve duygusal yönden bir bütün olarak gelişim sağlayabilmesi ve mutlu, uyumlu, duyarlı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunması amaçlanmaktadır.

Bu nedenle öğrencinin anne-babası, öğretmenleri ve arkadaşları ile iyi iletişim kurabilme, geleceği planlayabilme gibi konularda yardımcı olabilmek, bireyin değerlerini ve çeşitli kişilik özelliklerini de bilmeyi gerektirecek bireyi tanıma çalışmaları, gözlem test gibi bireyi tanıma çalışmaları, gözlem test gibi bireyi  dıştan değerlendiren ve görüşme, psikolojik danışma, envanterler, otobiyografi vb. tekniklerle elde edilen verilerin çözümlenmesi, sentezi ve sonuçların bireye iletilmesi ile ilgili işlemleri içerir.

Öğrencilerin ihtiyaçlarından hareketle,

*Bu ihtiyaçları uygulanabilir bir rehberlik programına yansıtan

*Eğitsel Rehberlik,Mesleki Rehberlik, Veli Çalışmaları ve Öğretmen Çalışmalarıyla genel ve belirsiz amaç ifadelerinden ziyade belirgin ve ölçülebilir amaçları içeren,
*Okuldaki tüm eğitim-öğretim personelinin aktif katılımını sağlayan,
*Öğrencilerin "problemlerini çözme" yaklaşımından çok, gelişimsel bir yaklaşımla okuldaki tüm öğrencilere rehberlik hizmeti götürme anlayışını benimseyen,
*Okulun genel eğitim programı ile bütünleşmiş rehberlik çalışmalarını hedeflemektir.